Foxguard

DS25 Alkolås

Alkolås for all transport. Oppfyller alle krav.

Foxguard alkolås bruker elektrokjemiske brenselceller, produsert av engelske Lion Laboratories, som er en av verdens ledende produsenter av måleteknologi vedrørende alkoholmåling. Måling av alkoholinnholdet i pusten er automatisk og prøven analyseres raskt og sikkert. Ved bestått test deaktiveres startsperren og bilen kan startes. Alkolåsene er produsert for å håndtere vårt nordiske klima, og kan operere ned til -45°C.

Både startsperre og alkolåshåndsettet har en logg som gjør at alle hendelser knyttet til startforsøk, slik som promille, tuklings forsøk, og start/stopp blir lagret. Denne informasjonen kan kun leses av Foxguards autoriserte serviceverksteder. Alkolåsene er enkle å installere og tar bare et minutt å lære og bruke.

Foxguard DS25 oppfyller alle kravene i bilindustrien og kommersiell trafikk, og kan knyttes til eksterne kommunikasjonsmoduler, som f.eks førerlogg og ISA. Foxguard DS25 er godkjent i henhold til CENELEC* standard 50436-1:2014 og 50436-2:2014.

* CENELEC er ansvarlig for europeisk standardisering for elektroniske instrumenter.